Za svaki je program lutrijom odabrano 15 članova Vijeća građana. U slučaju Zelenog vala odlučivalo se između 20 valjanih prijava projekata za povećanje zelenih površina u gradu i slične ekološke inicijative koji će dobiti financijsku potporu za realizaciju. Vijeće putem direktne demokracije bira najkvalitetnije projekte te smo u razgovoru s članovima saznali više o prirodi predloženih promjena. Od većeg ulaganja u otvorene prostore za razonodu djece do novih parkova, sugestije objedinjuje želja za zelenijim pejzažem Rijeke.

Detaljnije možete saznati u video prilogu, a više o kampanji Uključi se! na web stranici
projekta Rijeka 2020.