Drenova

Mjesni odbor Drenova  u suradnji s udrugom Dren raspisuje fotografski natječaj pod nazivom: „DRENOVA – POL URE NAD REKUN“. Natječaj je otvoren do 20. studenoga 2017. godine.

Na natječaj se primaju fotografije koje su snimljene isključivo na području Mjesnog odbora Drenova. Pozivaju se ljubitelji fotografije da se uključe  i  svoje foto radove s temom Drenove  u skladu s Pravilnikom predaju do 20.studenoga 2017. godine.  Natječaj je  otvorenog tipa a sve potrebne  informacije mogu se naći u nastavku teksta.  Izdvojeni radovi nakon odluke komisije bit će  izloženi 30. studenoga 2017. u izložbenom prostoru MO Drenova, Cvetkov trg 1, kada će biti proglašeni i najbolji radovi.

Evo prostorne orijentacije  Mjesnog odbora Drenova:
Krenimo uz Streljanu putem ka brdu Katarina čiji Veli vrh pripada
Drenovi. Spuštamo se do mosta kod Pašca pa polovicom toka Rječine gdje
između jezera Valići i Lukeži granica skreće na brdo Lubanj. S Pleša,
vrha Lubanja, spušta se granica na selo Benaši i dalje do Škurinja.
Ulicama  Lole Ribara, Bok i Drenovskim putem dolazimo opet do Streljane.
Valja napomenuti da Centralno gradsko groblje spada u Drenovu.

PRAVILA NATJEČAJA

 • Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
 • Autor, sudionik natječaja DRENOVA – POL URE NAD REKUN, ispunjavanjem i slanjem  prijavnice potvrđuje  da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 • Svaki autor uz fotografije prilaže  pravilno popunjenu prijavnicu.
 • Za sudjelovanje na natječaju ne plaća se kotizacija 
 • Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te napraviti katalog u pdf formatu sa svim izloženim fotografijama.
 • Natječaj je otvoren od 28. listopada do 20. studenog. Bit će
  prihvaćeni svi radovi koji stignu organizatoru do 24:00 sata 20.
  studenog.
 • Pristigle radove pregledat će žiri i najbolje odabrati za izložbu.
 • Organizator će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri pohvale.
 • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije
  dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao
  snimljenog sadržaja.
 • Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija.
  Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina
  datoteke je najviše 4 MB.
 • Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.:  1_Dren_Drenic_Pogled s Velog vrha

Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na
slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati
fotografije, ali  normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.

 • Fotografije i popunjena prijavnica se isključivo predaju u
  digitalnom  obliku u .jpg /.jpeg/ formatu na e-mail:
  MO.drenova@rijeka.hr  Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne
  veće od 4 MB. ili  osobno donijeti na CD ili USB stiku na adresu MO
  Drenova,  Cvetkov trg 1,  od ponedjeljka do četvrtka (petkom samo po
  prethodnom dogovoru) Od 8.00 do 12.00
 • Krajnji rok slanja/predaje fotografija je 20. studeni 2017.
 • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
 • Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje
  suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati
  prijavljene fotografije uz jasan potpis autora,  a u svrhu promocije
  izložbe i kulturnih i prirodnih ljepota MO Drenova
 • Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima
  izložbe DRENOVA- POL URE NAD REKUN. Svi oblici objave su nekomercijalne
  vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna
  autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima
  objave, bit će u potpunosti poštovana.

Popunjenu prijavnicu zajedno s fotografijama treba poslati na ovu adresu:   MO.drenova@rijeka.hr 
ili osobno predati na USB sticku ili CD-eu na adresu MO Drenova, 
Cvetkov trg 1,  od ponedjeljka do četvrtka (petkom samo po prethodnom
dogovoru) Od 8.00 do 12.00

 Natječaj je sastavio i njime koordinira Borislav Božić, prof. 

Oznake