Nova garaža Zagrad B

Riječ je o budućem garažno-poslovno-stambenom kompleksu čija
je izgradnja planirana u tri faze od kojih su, dovršetkom garaže, završene prva
i druga faza. Nova garaža raspolaže s 298 parkirnih mjesta za osobna
vozila. Investitor u garažu je Rijeka promet d.d.

Treća faza realizacije kompleksa tek predstoji i uključuje
izgradnju stambeno – poslovnih nadzemnih zgrada s dvije do pet etaža koje bi
trebao izgraditi Autotrans d.d.

Nova garaža raspolaže s 298 parkirnih mjesta za osobna
vozila i četiri aparata za
punjenje električnih vozila
U sklopu ulazne etaže garaže izgrađena su četiri aparata za
punjenje električnih vozila kapaciteta istovremenog punjenja 4 električna
automobila i 2 električna mopeda/bicikla u vremenu punjenja 30-120 min za
30-80% napunjenosti baterije.

Ukupna vrijednost investicije u izgradnju garaže Zagrad B
iznosi 44.7 milijuna kuna bez PDV-a, a osim izgradnje prve i druge faze,
obuhvaća još i imovinsko pravnu pripremu i kupnju prava građenja, izradu
projektne dokumentacije i sanaciju tunela Kalvarija.

Garaža se planira pustiti u funkciju 1. kolovoza 2015.
godine. Parkiranje u garaži će u prvih mjesec dana, do 1. rujna 2015. godine,
biti besplatno, a do daljnjega će biti besplatna i usluga punjenja
elektromobila.

Garažom Zagrad B upravljat će  tvrtka Rijeka plus
d.o.o. Garaža Zagrad B nalazi se na pješačkoj udaljenosti od samo 5
minuta od zone Korza i 7 minuta od područja ulice Riva.