Započeli su radovi na rekonstrukciji Krešimirove ulice koji obuhvaćaju izgradnju novog kolektora otpadnih voda, vodovoda i ostale infrastrukture.

Trasa odvijanja radova, čiji je predviđeni rok od 12 mjeseci, duljine je 930 m i obuhvaća dva južna prometna traka, a proteže se od Mlake do podvožnjaka Žabica.

Na toj dionici promet će se odvijati dvosmjerno na dva sjeverna prometna traka koji su označeni privremenim žutim trakama te omeđeni stupovima. Svim sudionicima u prometu savjetuje se maksimalan oprez s obzirom da pješački prijelazi na ovoj trasi više nisu regulirani semaforima.

Na trasi odvijanja radova u Krešimirovoj ulici ukinute su sve autobusne postaje osim:

  • onih kod restorana Index (u oba smjera) koje se neznatno pomiču prema Trgu Žabica
  • autobusna postaja na raskrižju Krešimirova-Milutina
    Barača-Zvonimirova (u smjeru prema središtu grada) premješta se u
    Zvonimirovu ulicu neposredno prije raskrižja.
  • autobusne postaje u Manzonijevoj ulici i Ulici Nikole Tesle ostaju u funkciji.

Sve gradske autobusne linije ostaju neizmijenjene i funkcionirat će prema redu vožnje, osim linije br. 3,
koja mijenja smjer prometovanja u povratku prema centru grada, i umjesto Zvonimirovom i Krešimirovom, kretati će se relacijom Zvonimirova-Rikarda Benčića-Franje Čandeka-Vukovarska-Viktora Cara
Emina-Fiorello la Guardia-Pomerio-Žrtava fašizma-Delta.

Detaljne informacije o privremenoj regulaciji prometa u Krešimirovoj ulici