Održan Eko Cvetko na Drenovi

Prvi
Eko Cvetko treće sezone održat će se u ponedjeljak, 25. travnja 2016., od 17-20
sati na Cvetkovom trgu na Drenovi.

Građanima će se u najvećem riječkom naselju
omogućuje dobava zdrave hrane.

Eko Cvetko podupire i lokalnu proizvodnju na održivim osnovama, te će priliku izlagati svoje proizvode imati i proizvođači s Drenove,
Pulca, Zameta, Klane i Veprinca.