Na natječaj je prijavljena 581 fotografija od 96 autora u 116 prijava na proljetnom i jesenjem fotografiranju Županije. Za izložbu je izdvojeno 90 fotografija od 74 autora. Specifičnost ovog natječaja je u tome što se može snimati samo jedan dan u proljeće i jedan dan u jesen i u pravilu je to nedjelja. Ove godine fotografiralo se 15. travnja i 14. listopada.

Značaj ovog projekta je i u tome što lokalno stanovništvo snima svoj kraj i odabire ono što oni misle da je važno i vrijedno za njih i što treba biti u ovakvoj fotografskoj zbirci. Time sami građani sudjeluju u stvaranju fotografske memorije svoga kraja za buduće generacije.