FOTOGALERIJA

08.11.2018.

U subotu otvorenje izložbe "Županija u jednom danu 2018."

U subotu, 10. studenoga, u 12 sati, u Galeriji Principij otvara se izložba „Županija u jednom danu 2018.“ koja se sastoji od radova pristiglih na foto natječaj Fotosaveza Primorsko-goranske županije.

U subotu, 10. studenoga, u 12 sati, u Galeriji Principij otvara se izložba „Županija u jednom danu 2018.“ koja se sastoji od radova pristiglih na foto natječaj Fotosaveza Primorsko-goranske županije.

Ispovijed / Foto: Goran Grudić

Na natječaj je prijavljena 581 fotografija od 96 autora u 116 prijava na proljetnom i jesenjem fotografiranju Županije, a za izložbu je izdvojeno 90 fotografija 74 autora.

Specifičnost ovog natječaja je u tome što se može snimati samo jedan dan u proljeće i jedan dan u jesen i u pravilu je to nedjelja. Ove godine fotografiralo se 15. travnja i  14. listopada.

Autori su mogli snimati motive bez ograničenja. „Mogli su snimate sve. Baš sve, prirodne i kulturne ljepote, kako rade ukućani, susjedi, radni običaji, poljodjelski poslovi, ribarenje na moru,  radovi u vrtu, livade, šume i šumarke. More, popravak ili pospremanje barke,  popravljanje ribarske mreže“, navodi Borislav Božić u najavi izložbe.

U natječaju su mogli sudjelovati ne samo stanovnici Primorsko-goranske županije nego i svi koji se u njoj zateknu na zadani dan snimanja.  „Značaj ovog projekta je i u tome što lokalno stanovništvo snima svoj kraj i odabire ono što oni misle da je važno i vrijedno za njih i što treba biti u ovakvoj fotografskoj zbirci. Time sami građani sudjeluju u stvaranju fotografske memorije svoga kraja za buduće generacije“, zaključuje Božić.

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1