Naime, Code:Red je dvadesetogodišnji projekt koji se provodi u suradnji sa seksualnim radnicima i radnicama diljem svijeta te organizacijama koje se brinu o njihovim pravima.

Pogačar kroz umjetnost kritički istražuje marginalne i urbane manjine, a poseban naglasak je na temama kao što su prostitucija i ljudska, zdravstvena i radna prava seksualnih radnika i radnica.

U Rijeci publika ima prvi put vidjeti fotografije, video radove, časopise, knjige i dokumentaciju projekta koji su nastali na izdanjima projekta u Berlinu, Leipzigu, Bangkoku, Madridu i Skopju.

Izložba je dio pretprograma Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, programskog pravca Kuhinja različitosti.

Ostvaruje se u suradnji s Galerijom P74 i Mestnom galerijom Ljubljana / MGML.

Izložba će biti otvorena do 13. rujna i ovo je posljednja izložba MMSU-a u ovoj galeriji. Naime, prostor je vlasništvo Hrvatske radiotelevizije, a HRT je odlučio u njemu pokrenuti poseban studio za praćenje projekta EPK 2020.