Promet

Prolazak kompozicije vlaka preko Rive

Poštovani, zanima me zašto još uvijek vlakovi, između luke Rijeka i kontejnerskog terminala Brajdica, prometuju Rivo...

Detaljnije

Stale / 09.07.2024.

Promet

Radovi u Krešimirovoj i Adamićevoj

Poštovani, Zanima me koliko je već sad kašnjenje radova u Adamićevoj i Krešimirovoj ulici te da li će biti realizi...

Detaljnije

Stale / 13.05.2024.

Ostalo

Prijedlog-most u kanjonu Rječine prema mlinu u Žaklju

Poštovani, budući da je projektiranje nove dvokolosječne pruge od Matulja do Škrljeva zapelo, te se tek očekuje nas...

Detaljnije

Stale / 04.03.2024.

Promet

Udarne rupe na prometnicama i nestručno izvedeni radovi

Poštovani, Ovim putem bih vas upozorio i apelirao na hitno rješavanje sljedećeg: 1. Udarna rupa u Marohnićevoj ulici...

Detaljnije

Stale / 24.01.2024.

Promet

Radovi u ulici Tome Strižića i organizacija prometa na alternativnom pravcu

Poštovani, Da li Grad Rijeka ima u svojoj službi stručnu osobu koja je zadužena za kontrolu izvođenja radova na pro...

Detaljnije

Stale / 17.01.2024.

Ostalo

Rad mjesnih odbora

Poštovani, Zanima me zašto većina mjesnih odbora Grada Rijeke ne ažurira redovito podatke na internet stranici Grada...

Detaljnije

Stale / 09.01.2024.

Promet

Horizontalna signalizacija na prometnicama (nerazvrstane)

Poštovani, Zanima me sljedeće: 1. Tko je zadužen za iscrtavanje/obnovu horizontalne signalizacije na prometnicama pod...

Detaljnije

Stale / 09.10.2023.

Komunalno redarstvo

Potporni zid na Trsatskim stubama

Poštovani, Zanima me zašto se nešto hitno ne poduzme po pitanju sigurnosti prolaska Trsatskim stubama? Naime, kao št...

Detaljnije

Stale / 24.07.2023.

Promet

Prometna signalizacija za vrijeme radova-ulica Tome Strižića

Poštovani, Ovim putem bih Vas ponovno upozorio na pogrešno postavljenu privremenu (za vrijeme radova na toplovodu) ver...

Detaljnije

Stale / 17.07.2023.

Promet

Privremena regulacija prometa na Vežici-Kačjaku

Poštovani, u ponedjeljak 24.04.2023. u 12.36h poslao sam dopis vezan uz ovu problematiku na sljedeće e-mail adrese: ko...

Detaljnije

Stale / 05.05.2023.

Promet

Pješački prijelazi u ulici Tome Strižića (raskrižje sa ulicom Kačjak)

Poštovani, Ovim putem bih ukazao na problem sigurnosti prometa, a tiče se izbrisanih pješačkih prijelaza u ulici Tom...

Detaljnije

Stale / 15.06.2022.

Promet

Čvorište Škurinje nakon spajanja sa cestom D403

Poštovani, Zanima me da li se razmišlja tj. da li je u planu rekonstrukcija postojeća 2 semaforizirana raskrižja kod...

Detaljnije

Stale / 10.11.2021.