Poštovani,

Ovim putem bih vas upozorio i apelirao na hitno rješavanje sljedećeg:

1. Udarna rupa u Marohnićevoj ulici kod pošte, neposredno nakon raskrižja sa Mihanovićevom ulicom – nedostaje/uništen je cca 1 m2 asfalta i to tako stoji već godinama

2. Udarna rupa neposredno uz građevnu jamu ispred Kapucinske crkve – izvođač radova (GP Krk naravno) je prilikom korištenja autodizalice, prije nekoliko tjedana, jednostavno izmaknuo zaštitnu ogradu unutar prometne trake (privremene devijacije smjera istok-zapad) te na taj način direktno ugrozio sigurno odvijanje prometa jer je sada ta traka preuska, a veća vozila djelomično moraju prijeći i u prometnu traku za suprotni smjer! Zbog toga se pojavila i udarna rupa (na mjestu gdje su prije bili rubnjaci od cestovnog otoka).

3. Okvir i poklopac revizijskog okna ispod nivoa novo asfaltirane dionice radova na Zametu – Zametska ulica iznad dječjeg vrtića Baredice.

Šta radi nadzor? Kako Grad Rijeka može dozvoljavati ovakav nemar i nebrigu izvođača i nadzora? Znam da prometnice pod stavkama 2 i 3 nisu pod direktnom nadležnosti Grada već Hrvatskih Cesta, ali svejedno mislim da bi netko iz Grada trebao reagirati i provjeriti stanje na terenu s vremena na vrijeme.

Kada će napokon netko odgovarati za propuste?

Hvala

Stale / 24.01.2024.

Poštovani,

uz isprike zbog kašnjenja s odgovorom, obavještavamo Vas da su komunalni redari obišli navedene lokacije i pritom utvrdili da je u Zametskoj ulici, nedaleko raskrižja sa ulicom Baredice, investitor radova, Komunalno društvo Energo, postupilo sanaciji. Instalacijski poklopci adekvatno su nivelirani u odnosu na novopostavljeni asfalta na kolniku, na dva mjesta.

Što se pak tiče oštećenja prometnice u Marohnićevoj ulici, vjerujemo da ste imali priliku uvjeriti se da je ono sanirano i da je na mjestu oštećenja Rijeka plus iscrtao horizontalnu signalizaciju.

Kod Kapucinske crkve Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. izvodi radove na projektu rekonstrukcije i dogradnje vodno-komunalne infrastrukture, s ciljem dugoročnog osiguranja kvalitetne i održive javne odvodnje i vodoopskrbe.

Za vrijeme izvođenja radova regulacija prometa odvija se temeljem Prometnog elaborata kojeg naručuje izvođač, odnosno temeljem Suglasnosti za uspostavu privremene regulacije prometa koju izdaje nadležni upravitelj ceste, a izvođač radova ima obvezu održavanja prometnice, točnije njenog vraćanja u prvobitno stanje po završetku radova.

Svaki ugovorni izvođač obveza je radove izvoditi prema odredbama sklopljenog ugovora te sva eventualna oštećenja, nakon završetka građevinskih zahvata, sanirati, odnosno vratiti u prvobitno stanje. Ukoliko to ne učini, komunalni redar, sukladno njegovim ovlastima, poduzima daljnje mjere.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Hvala na odgovorima koji to nisu.
U Marohnićevoj ulici NIJE sanirano ništa. Ono na Zametu se nije ni trebalo dogoditi da je nadzor/izvođač odradio svoj posao kako treba – po pravilima struke.
Do kada ćete demagogijom odgovarati na pitanja na koje očito nemate pravi odgovor?
Sramota.

Odgovorite

Kalendar događanja