Ostalo

Održavanje šetnice prema OŠ Ivana Zajca

Mh nova školska godina, stari problemi… Prije par godina, kada je otvorena šetnica prema školi. Sve je bilo ure...

Detaljnije

Opet_Opet / 09.09.2020.

Promet

Parkiranje u blizini pješačkog prijelaza…

Možda bi trebalo postaviti stupiće u blizini navedenog pješačkog prijelaza… Slikani pješački prijelaz je u u...

Detaljnije

Opet_Opet / 02.09.2020.

Komunalno redarstvo

Pristupna cesta garaži Bazeni Kantrida

Ovih dana, a i inače na cesti Podkoludricu i prema ulazu u garažu!!! su parkirana vozila na nogostupu izvan označenih...

Detaljnije

Opet_Opet / 30.07.2020.

Javne ustanove

Tuševi u sklopu bazena Kantrida… plaža Ploče

Zadnjih nekoliko tjedana, tuševi u prostoru za muškarce nisu u funkciji, a i u prostoru za invalide isto tuš nije fun...

Detaljnije

Opet_Opet / 22.07.2020.

Ostalo

Škurinjski park….. 3

Molim gradsku upravu, da ovaj navedeni park pokušaju ne urediti. Jer ako se sada obavi košnja trave, onda će se opet ...

Detaljnije

Opet_Opet / 09.05.2019.

Komunalno redarstvo

Deponi na Pehlinu

Ove slike su me iznenadile, da se na tom prostoru odložio materijal. Ipak je ublizini naselje . Pa od kuda se dovuka ta...

Detaljnije

Opet_Opet / 31.12.2018.

Javne ustanove

Radovi na vodovodnoj mreži.

Dana 2.11.2018 prekinuta je vodoopskrba na prostoru N.N. Škurinje. Jedina obavijest o tome je na stranicama http://www....

Detaljnije

Opet_Opet / 02.11.2018.

Ostalo

Grčevo, grote uz betonsti zid.

Nekoć dok se nije betonirala plaža Grčevo i podigla razina betonske plaže u odnosu na razinu mora. Te grote su bile ...

Detaljnije

Opet_Opet / 19.08.2018.

Ostalo

Klupice na Grčevu

Prilikom uređenja plaže, purušeni su stolovi i klupice , na kojima su barbići igrali karte i šah. Sada su napravili...

Detaljnije

Opet_Opet / 24.06.2018.

Ostalo

Održavanje sprava za vježbanje

Bilo bi vrijeme da se obojaju sprave za vježbanje na lokaciji Pećine-Grčevo, korozija je već jako izražena. Ipak je...

Detaljnije

Opet_Opet / 19.05.2018.

Komunalno redarstvo

gradska plaža, pomoćno igralište Kantrida

Jugo je ove zime učinilo to, da dosta šljunka fali na plaži, i sada se ističu grote na gornjem dijelu plaže. Površ...

Detaljnije

Opet_Opet / 11.03.2018.

Vandalizam

poklopac šahte

Dugo vremena su ovi otvori od vodovoda bili nepokriveni, ko i svugdje kamo su stavljanji čelični poklopci, a nalazi se...

Detaljnije

Opet_Opet / 11.03.2018.

Komunalno redarstvo

Razbijena vrata, staro perilo na Brajdi.

Vrata koja onemogućavaju pristup starom perilu, su razbijena. I postoji mogućnost da se netko okupa u potoku i da ga v...

Detaljnije

Opet_Opet / 29.09.2017.

Komunalno redarstvo

Pljesak na raskrižju 2.dio

Na raskrižju ulica Marina Jakominića i ulice Ede Jardasa je pjesak na navedenom raškrižju. I poslje 3 tjedna nije se...

Detaljnije

Opet_Opet / 07.08.2017.

Komunalno redarstvo

Pljesak na raskrižju

Na raskrižju ulica Marina Jakominića i ulice Ede Jardasa je pjesak na navedenom raškrižju. Pa ako mogu to gradske sl...

Detaljnije

Opet_Opet / 15.07.2017.

Javne ustanove

nepotrebno dugi radovi

Radovi na raskrižju ulica Osječke – Ivo Lola Ribar – Škurinjska cesta, još uvijek nisu gotovi. A stanje ...

Detaljnije

Opet_Opet / 18.05.2017.

Komunalno redarstvo

Neobavljen posao , Škurinjski park

Prošlo je 3 mjeseca od pisanje prve pritužbe http://www.mojarijeka.hr/korisnik/Opet_Opet/tuzibaba/skurinjski-park-ili-...

Detaljnije

Opet_Opet / 14.05.2017.

Komunalno redarstvo

zaprljano prometno ogledalo

Prometno ogledalo na spoju ulica 1.maja i Potok je pošarano sprejem, šta otežava vidljivost na tom ogledalu… i ...

Detaljnije

Opet_Opet / 09.04.2017.