Aleks Curac-Saric

Ciljana skupina ove akcije bili su mladi i studenti, a da
bi ih privukli i upoznali sa radom Socijalne samoposluge priredili su nastup
poznatog stand-up komičara Aleksa Curaća-Šarića. Uz dio nastupa više o cijeloj
akciji rekao nam je Marko Barić, student ekonomskog fakulteta i volonter: