Jadrolinija

Od ukupno 20 kandidata prijavljenih na natječaj, 6 ih je ispunilo uvjete za kandidaturu za predsjednika Uprave, 4 za kandidaturu za člana Uprave za tehničke i operativne poslove i 3 za člana Uprave Jadrolinije za komercijalne, financijske i pravne poslove.

Alan Klanac rođen je 1978. godine u Rijeci. Studirao je na riječkom Tehničkom fakultetu, gdje je stekao zvanje inženjera brodogradnje, a doktorirao je na Sveučilištu Aalto u Finskoj. Suvlasnik je privatnih tvrtki as2con i Alveus. Marko Čičin-Šain Riječanin je rođen 1977. godine, doktorirao je na riječkom Ekonomskom fakultetu, a član je Uprave Primorske banke Rijeka. Miljenko Antić i dosad bio član Uprave Jadrolinije zadužen za tehničke poslove.

Izvor: Radio Rijeka