Imati će osam članova posade, a kao njegove posebnosti istaknuti su suvremeni tehnološki sustavi pročišćavanja voda i navigacije, salon za putnike na dvije razine te potpuna prilagođenost za osobe s invaliditetom. Najnoviji Jadrolinijin katamaran svoje će prve rute ploviti po srednjodalmatinskim otocima.

Zita Pleša, umirovljena radnica sa odrađenih 40 godina radnog staža u Jadroliniji, postala je kumom katamarana, pri čemu je istaknula veliku čast i zahvalnost Jadroliniji na prepoznavanju njezinog dugogodišnjeg
rada.

Svečanosti krštenja nazočili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta te državna tajnica za more pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac.