Kolegij gradonačelnika

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 15. ožujka do 4. travnja 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Prijedlog odluke o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina za 2010. godinu
  Izvjestitelj: Ivan BALAŽEVIĆ, član Povjerenstva
 3. Informacija o održavanju i pokroviteljstvu nad manifestacijom FESTIVAL ZNANOSTI U RIJECI od 11. do 15. travnja 2011. godine
  Izvjestitelj: Iva MILOŠ
 4. Prijedlog Rezidencijalnog programa Kamov -Rijeka Artist Placement Programe Fondacije Musagetate
  Izvjestitelj: Ivan ŠARAR
 5. Informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije HOMO SI TEĆ 2011. 
   Izvjestitelj: Veljko KARABAIĆ
 6. Prijedlog
  zaključka o dodjeli financijske potpore Udruženju obrtnika za
  prezentaciju deficitarnih obrtničkih zanimanja “Odaberi-dobar je posao”

  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ

 7. Prijedlog
  odluke o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima -mentorima
  za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima,
  susretima i smotrama u školskoj 2009./2010. godini

  Izvjestitelji: Iva MILOŠ i Veljko KARABAIĆ

 8. Prijedlog
  zaključka o sufinanciranju sudjelovanja darovitih učenika (od V. do
  VIII. razreda) osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva
  “Novigradsko proljeće 2011.”

  Izvjestitelj: Iva MILOŠ

 9. Prijedlog zaključka o dodjeli financijske potpore Udruženju obrtnika Rijeka za akciju “Obrtnici svome gradu”
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 10. Prijedlog zaključka o visini naknade za članove Prosudbenog povjerenstva književne nagrade Drago Gervais
  Izvjestitelj: Ivan ŠARAR
 11. A) Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2010. godini
  B)
  Informacija o sklopljenim ugovorima o zakupu poslovnih prostora u 2010.
  godini (članak 15. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora)

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 12. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2010. godinu
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 13. A) Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom dana 17.02.2011.
  B) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  C) Prijedlog zaključka o slobodnim poslovnim prostorima
  D) Prijedlog zaključka o promjeni djelatnosti u poslovnim prostorima
  E) Prijedlog zaključka o zahtjevu za produženjem radnog vremena ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i mr.sc. Andrija VITEZIĆ