Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 21. do 27.prosinca 2010. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Informacija o rezultatima javnog, državnog, općeg, anketnog, u jednom stupnju anonimnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 5. Prijedlog zaključka o financiranju projekata udruga građana udruga građana prijavljenih na godišnji Natječaj Ureda Grada u 2011. godini
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 6. Prijedlog za imenovanje članova Popisnog povjerenstva ispostave za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine u gradu Rijeci
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 7. Prijedlog zaključka o organizaciji i provedbi gradske smotre iz literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika 2011. godine (LiDraNo’11)
  Izvjestitelj: Branka RENKO-SILOV
 8. Prijedlog desetih izmjena i dopuna Plana nabave Grada Rijeke za 2010.
  Izvjestitelj: dr.sc.Tripo GRAHOVAC
 9. A) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  B) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb za podzakup prostora u Hrvatskom domu Draga u Rijeci, Draga Brig 24
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 10. Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na javnim površinama
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 11. Prijedlog zaključka o produženju ugovora o davanju nužnih smještaja Grada Rijeke na korištenje
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 12. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 13. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu
  Izvjestitelj: dr.sc. Tripo GRAHOVAC
 14. Informacija o uknjiženju vlasništva zemljišta temeljem pravnog slijeda, promjeni površine i/ili nabavne vrijednosti te poništenju zemljišnih čestica u k.o. Kozala – Inventura 5.dio
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 15. Izmjena zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/10-04/86-41; URBROJ: 2170/’1-15-00-10-31)
  Izvjestitelj: mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 16. Ispravak zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/10-04/66-35; URBROJ: 2170/01-15-00-10-28)
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

Preuzimanje materijala
(ZIP, 4,29 MB)