Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 16. do 28. lipnja 2010. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A) Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu
  B) Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za razdoblje siječanj-svibanj 2010. godine
  C) Izvješće o pripremnim i provedbenim aktivnostima Policijske uprave Primorsko goranske za turističku sezonu 2010. godine
  Izvjestitelj: predstavnici MUP-a
 3. A) Izvješće o ostvarenju Plana održavanja poslovnog prostora u zakupu u 2009. godini
  B) Izvješće o ostvarenju Plana investicijskog održavanja slobodnih poslovnih prostora u 2009. godini
  C) Izvješće o ostvarenju Plana rekonstrukcije slobodnog poslovnog prostora u 2009. godini

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 4. A) Prijedlog zaključka o prodaji stana temeljem prava prvokupa zaštićenom najmoprimcu
  B)
  Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaju za prodaju stanova,
  dijelova stanova i stanova  neprikladnih za stanovanje u vlasništvu
  Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 5. Prijedlog zaključaka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 6. A)
  Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za
  prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Rijeke (k.o. Kozala –
  LOKACIJA br.4) radi izgradnje višeobiteljske građevine

  B) Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D