26. Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći:

DNEVNI  RED

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 11. do 17. svibnja 2010. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A)
  Prijedlog za dodatno zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o. u iznosu od
  42.500.000,00 HRK za financiranje završne faze izgradnje i
  rekonstrukcije sportskih objekata u 2010. – 2011. godini s Informacijom
  o provedenom postupku javne nabave za dodatne usluge dugoročnog
  novčanog kredita
  B) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o.

  Izvjestitelj: Zlatan HRELJAC, direktor TD Rijeka sport

 3. A) Izvješće o provedenom javnom natječaju za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke od 29. travnja 2010. godine
  B) Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o prijenosu prava vlasništva
  C) Prijedlog zaključka o sklapanju glavnog Ugovora o zamjeni nekretnina za nekretnine (Nijaz i Nihad Kadić)
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 4. Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad manifestacijom DANI MILUTINA BARAČA
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 5. Prijedlog
  zaključka o iznimnoj dodjeli pomoći za podmirenje troškova najamnine i
  komunalnih usluga najmoprimcima stanova u vlasništvu Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Ankica PERHAT

 6. Prijedlog zaključka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta (caffe bar “Pommery”)
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 7. Prijedlog zaključaka o zahtjevima za obročno plaćanje duga zakupnine i otpis zakonskih zateznih kamata
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ