Dnevni red:

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 27. travnja do 10. svibnja 2010. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Izvješće o realizaciji Projekta u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2009. godini
  Izvjestitelj: mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 3. Prijedlog
  raspisa Javnog, državnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog i anketnog
  Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Stambenog
  područja Rujevica

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 4. Prijedlog zaključka o podmirivanju troškova godišnje karte u javnom prometu za osobe starije od 65 godina
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece u Dječji vrtić “Rijeka” za pedagošku 2010/11. godinu
  Izvjestitelj: Gordana RENA, ravnateljica Dječjeg vrtića “Rijeka”
 6. Prijedlog cjenika građevinskog zemljišta
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 7. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeka za 2009. godini
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 8. A) Prijedlog izmjene Plana lokacija za postavu predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje – lokacije oglasnih površina,
  B)
  Prijedlog XI. izmjena i dopuna Plana lokacija za postavljanje
  privremenih objekata na javnim površinama – ugostiteljske terase

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 9. Prijedlog zaključaka o korištenju poslovnog prostora
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 10. Informacija o održavanju 37. Croatiarally-a u Rijeci, od 14. do 16. svibnja 2010. godine
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 11. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 12. Prijedlog
  odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za davanje u zakup javnih
  površina za postavu privremenih objekata – montažni objekti na plažama

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 13. A) Prijedlog zaključka kojim se odobrava produženje ugovora o zakupu lokacije za postavljanje privremenog objekta,
  B)
  Prijedlog zaključka o zahtjevima zakupnika lokacija za postavu
  privremenih objekata na javnim površinama za umanjenjem zakupnine

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 14. A) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Plase),
  B)
  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka predugovorima o kupoprodaji
  nekretnina u k.o. Kozala (lokacije LUKOVIĆI 1 i  LUKOVIĆI 2),

  C) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Zamet
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA