Zelena čistka

Budući da je do najveće volonterske ekološke akcije ostalo
još samo 3 dana, predsjednica udruge Žmergo koja je organizator Zelene čistke u
Rijeci, Ana Golja, voditeljica projekta Helena Traub i Milan Zagorac ispred
Komunalnog društva Čistoća koja je partner u ovoj akciji, predstavili su
ovogodišnji program provedbe akcije.

Zelena čistka U Rijeci će se čistiti na 6 lokacija – 3. Maj, Vežica (oko
nekadašnjeg kluba Tenk), Pašac, Srdoči, Mihačeva Draga, Bivio – Panorama
(Ljubljanska cesta). Traub je pozvala sve građane koji žele sudjelovat da
kontaktiraju koordinatore koji će ih dalje uputiti u detalje na koju lokaciju
da dođu. „Drago mi je što se i ove godine nastavlja s čišćenjem divljih
odlagališta otpada, jer nažalost svijest građana je nedovoljno razvijena pa
stoga i dalje postoje takva odlagališta. Primarno odvajanje otpada nam je
obaveza, a dugoročni cilj neka nam bude svijet bez otpada“, naglasila je Helena
Traub.

„Komunalno društvo Čistoća osigurat će vreće za otpad,
jednokratne rukavice, kontejnere za glomazni otpad, mehanizaciju i kamione koji
će odvoziti otpad i na taj način podržat ovu hvalevrijednu akciju“, istaknuo
je Zagorac.

Organizatori su iskoristili priliku i da se zahvale Gradu
Rijeci koji je podržao ovu akciju i osigurao prigodne majice za sve volontere.

Zelena čistka U sklopu programa Zelene čistke danas su na Korzu na
promotivnom štandu bili prisutni i Otpadnici, kontejneri za primarno odvajanje
otpada, koje je komunalno društvo Čistoća uvelo u svoj program odvoza otpada.
Otpadnici bi trebali omogućiti efikasan sustav odvajanja otpada u Rijeci, što
će dovesti do manjih količina otpada na odlagalištima, a danas je bila dobra
prilika da se građani upoznaju s primarnom selekcijom otpada odnosno da se
informiraju koji je od novih kontejnera koji su im osvanuli u susjedstvu
namijenjen kakvom otpadu.

Zelena čistka dio je globalnog projekta čišćenja okoliša, Let’s
do it u koji se uključilo 9 milijuna volontera iz 111 zemalja svijeta. U
Hrvatskoj se kampanja provodi uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i
sudjelovanje brojnih obrazovnih ustanova, preko 200 vrtića, osnovnih i srednjih
škola.

Svi koji se žele uključiti u akciju više informacija o samoj
akciji, lokacijama i kontakte koordinatora mogu pronaći na web stranicama Zelene čistke i Udruge Žmergo.

Kalendar događanja