Sebas Velasco

Sebas Velasco došao je u Rijeku s namjerom izrade murala,
ali bez jasne ideje što će se na tom muralu nalaziti. Istražujuću grad, njegovu
prošlost i sadašnjost, pronašao je osobu kroz koju će prikazati ono što smatra
distinktivnim za Rijeku. Sama lokacija na kojoj se nalazi mural, u blizini
Trsatskih stuba, uklapa se u program Europske prijestolnice kulture kojim je
predviđena revitalizacija prostora uz Rječinu.

U sklopu Spajalice ove će godine gostovati i drugi ulični
umjetnici, o čemu nam je u snimci više rekao stručni suradnik Saša Bogojev, dok
je Nataša Šuković govorila šire o projektu, a Sebas Velasco upoznao nas je sa
svojim djelom.