Knjige

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju
podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg
3, šalter br. 5.

 

Podmirenje troškova marende i obroka u
produženom/cjelodnevnom boravku učenicima oš u 2016./2017. godini:


Podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom
boravku učeniku OŠ u 100% iznosu.

► Pravo
na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine.


Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može
ostvariti dijete – učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje
Rijeka koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za
pomoć i njegu
pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje
je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb
Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri
mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj
članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo
3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga
dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog
invalida Domovinskog rata
te udomljeno dijete.

 

Potrebna
dokumentacija:  


osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)

• OIB
svih članova kućanstva

i

• rješenje
Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu
naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili


rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na
doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku
sredstava (originali na uvid i preslike)

ili


rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida ili rješenje o statusu
civilnog invalida Domovinskog rata (original na uvid i preslika)

ili


rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu djeteta bez
odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i
preslika)

ili


potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri
mjeseca (originali na uvid i preslike) / (napomena: samohrani roditelj prilaže
i izvadak iz matične knjige rođenih (preslika ne starija od 6 mjeseci):

polaznik
SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju

zaposlen:
obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog
dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće

samozaposlen
(vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu
godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP
ovjeren od knjigovođe ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda
HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na
dopust za njegu djeteta i naknadu plaće

nezaposlen:
uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili
ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

radno
nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog
opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka
o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem
primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.

umirovljenik:
odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili
potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH

kućanica:
potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom
zdravstvenom osiguranju.

 

Poklon-bon
učenicima osnovnih škola za školske knjige u 2016./2017.:


Poklon-bon u iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ
ili u iznosu od 1 000 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ može
ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri
Centru za socijalnu skrb Rijeka.

► Poklon-bon
u iznosu od 250 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ ili u
iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ može
ostvariti dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u
zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za
pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano
kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn
za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete koje je korisnik prava na doplatak
za pomoć i njegu
ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za
socijalnu skrb Rijeka te udomljeno dijete.


Prošlogodišnji korisnici ove pomoći dužni su u razdoblju od 20. lipnja do 20.
srpnja 2016. ili od 22. kolovoza do 9. rujna 2016. vratiti rabljene školske
knjige u skladište Gradskog društva Crvenog križa na Mlaki (Podpinjol 3a i 5).
Radno vrijeme skladišta je ponedjeljkom i utorkom od 12 do 18 sati, a od
srijede do petka od 10 do 16 sati.


Ovogodišnji korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti rabljene
školske knjige u istom razdoblju i na prije navedenom mjestu a nove školske
knjige do 20. rujna 2016. u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku
poklon-bona).


Korisnici su dužni čuvati školske knjige i vratiti ih Gradu Rijeci po završetku
školske godine 2016./2017. kako bi se mogle koristiti i sljedeće školske
godine.

 

Potrebna
dokumentacija:


osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)

• OIB
svih članova kućanstva

i


rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu
minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i
preslike)

ili


rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na
doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku
sredstava (originali na uvid i preslike)

ili


rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta
bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i
preslika)

ili


potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri
mjeseca (originali na uvid i preslike) / napomena: samohrani roditelj prilaže i
izvadak iz matične knjige rođenih (preslika ne starija od 6 mjeseci): polaznik
SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju

zaposlen:
obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog
dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće

samozaposlen
(vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu
godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP
ovjeren od knjigovođe ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda
HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na
dopust za njegu djeteta i naknadu plaće

nezaposlen:
uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili
ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

radno
nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog
opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka
o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem
primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.

umirovljenik:
odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili
potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH

kućanica:
potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom
zdravstvenom osiguranju.