Jednokratnu pomoć u visini od 1000,00 kuna mogu  ostvariti redoviti učenici srednje škole i studenti iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,  učenici i studenti koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te učenici i studenti koji su dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Zahtjevi će se uz prateću dokumentaciju zaprimati od 16. kolovoza do 16. rujna 2022. godine, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3,  šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Obrasci za prijavu kao i popis svih potrebnih dokumenata dostupni su na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr,  odnosno na eUslugama  http://gov.rijeka.hr/