Od 22. kolovoza do 16. rujna 2022. godine, Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprima zahtjeve za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za učenike srednjih škola i studente u predstojećoj školskoj/akademskoj godini.

Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej, a pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske, odnosno akademske godine. Broj odobrene zone prijevoza (1.- 4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

Zahtjevi će se, uz prateću dokumentaciju, zaprimati od 22. kolovoza do 16. rujna 2022. godine, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Obrasci za prijavu kao i popis svih potrebnih dokumenata dostupni su na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr,  odnosno na eUslugama  http://gov.rijeka.hr/

Također, srednjoškolci i studenti koji će ostvariti pravo podmirenja troškova javnog gradskog prijevoza, moći će u šalter-sali na Titovom trgu 3 izraditi i pokazne karte.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata.

Podsjećamo da se na mrežnim stranicama Grada Rijeke  nalazi i  e-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.