Socijalni program Grada Rijeke

 

Podmirenje troškova marende i obroka u
produženom/cjelodnevnom boravku
može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra
za odgoj i obrazovanje Rijeka:

 • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri
  Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri
  Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive
  jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri
  mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za
  dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo
  6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana),
 • dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni
  prihodi u zadnja tri mjeseca
  niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj
  članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano
  kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva +
  700 kn za svakoga dodatnog člana),
 • dijete hrvatskoga
  ratnoga vojnog invalida
  ili civilnog
  invalida Domovinskog rata
 • udomljeno dijete.

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1 000
kuna
može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student:

 • iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru
  za socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za
  socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student – dijete smrtno stradalog,
  zatočenog ili nestaloga hrvatskog
  branitelja
  iz Domovinskog rata.

Zahtjevi se uz
prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali
Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Više informacija te
popis potrebne dokumentacije dostupno je na portalu Grada Rijeke.