Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije Fiumare 2022. promovira Rijeku i Kvarner kroz prezentaciju i valorizaciju baštinskih potencijala u području pomorstva, ribarstva i tradicijske brodogradnje i organizaciju čitavog niza atraktivnih događanja, ali i prezentaciju kvarnerskih destinacija s njihovim specifičnim eko-etno proizvodima. Važan segment manifestacije je edukacija o povijesno-kulturnom naslijeđu Rijeke i Kvarnera.

Ovogodišnji festival objedinjava sve elemente bogate pomorske povijesti glavnog grada Primorsko-goranske županije, obuhvaćajući čitav niz različitih programa.

Tradicijske barke na Korzu, predavanja i izložbe

I ove godine manifestacija Fiumare započinje tradicionalnim izlaganjem barki na riječkom Korzu, koje su obnovljene u sklopu europskog projekta Arca Adriatica.

Stručno-popularna predavanja pod nazivom „MaRiTime“ i otvorenje izložbe „Blago pod površinom Kvarnera, mekušci u kvarnerskom podmorju“ održat će se u Konzervatorskom odjelu u Rijeci, a u Sveučilišnoj knjižnici održat će se predstavljanje knjige i projekta „Mediteranski armerun – Jadranske letere i litrati”. U Ribarnici će biti postavljena izložba fotografija pod nazivom „Novoopisane ribe Prirodoslovnog muzeja Rijeka: otkrića biološke raznolikosti”, u izlozima vijećnice Grada Rijeke izložba fotografija Friži, a na Gatu Karoline Riječke izložba Fiumare – Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije i Tradicijske barke obnovljene u projektu Arca Adriatica.

Smotra tradicijskih barki od Malinske do Rijeke

Na Gatu Karoline Riječke bit će omogućen razgled lošinjskog logera Nerezinac i lnterpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja, tartane Pula, školskog broda Vi la Ve lebita Dva i broda Marina.

Tradicijske-barke-na-Korzu

Tradicijske barke na Korzu

Smotra tradicijskih barki i izložba fotografija Fiumare bit će održana i u Malinskoj povodom otvaranja lnterpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak.

Nakon uplovljavanja flote tradicijskih barki i brodova u luku Rijeka te svečanog otvorenja festivala Fiumare 2022 uslijed će pokazna vježba spašavanja na moru u organizaciji Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Lučke kapetanije Rijeka, a zatim i demonstracijska mornarska veslanje veslačica i veslača s Pomorskog i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Interaktivne radionice pomorskih vještina na Gatu Karoline Riječke

U sklopu interaktivnih radionica pomorskih vještina koje će se održavati na Gatu Karoline Riječke, zainteresirani sudionici moći će vezivati čvorove, meštar će pokazivati kako se izrađuje oprema barke, a ribari kako se ješka parangal i poučavati o nazivlju raznih ribolovnih alata. Na nautičkoj radionici poučavat će se određivanje pozicije na moru, korištenje pomorske karte kao i nautičkih instrumenata: sekstanta, smjerne ploče, kompasa, šestara i nautičkih trokuta.

Zainteresirani učenici će moći pohađati radionicu 3D modeliranja i printanja opreme broda i brodomaketarsku radionicu.

Najmlađe očekuje niz edukativnih radionica i zabavnih sadržaja na Gatu Karoline Riječke, na lošinjskom logeru „Nerezinac”, u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeke, te na izložbi Riječki torpedo prvi na svijetu pod nazivima: „Riba ribi grize rep”, „Povratak u Arhipelag snova: razgovor o fantastičnom serijalu Kronike lmaginaria Geographia”, „Potraga za torpedom”, „Kud plovi ovaj brod”. Uz obalu Mrtvoga kanala organizirat će se „Potraga za blagom”. Astronomski centar u planetariju će održati bogat program pod nazivom „More zvijezda: avanture među zvijezdama, planetima, morima”, kao i „Astronomsku večer na rivi”. Mjesni odbor „Luka” organizira 17. Likovne susrete u Jedrarskoj, a zajedno sa Športskim ribo lovnim društvom „Luben” i ribolovni kup uz prezentaciju i vaganje ulova.

Za vrijeme trajanja festivala Fiumare održat će se čitav niz predavanja, stručnih vodstava i vježbi u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Prirodoslovnom muzeju, Muzeju grada Rijeke, Učilištu Libar, Pomorskom fakultetu, OŠ Gelsi, te popratnih izložbi.

Regata u riječkom akvatoriju

U akvatoriju riječke gradske luke održat će se regata tradicijskih barki tipa guc, pasara, batana, gajeta, leut i brgaoc opremljenih tradicijskim jedrima (oglavno, latinsko, sošno i strmo). Nakon atraktivnog bala jedara i svjetala, uprizorit će se vatromet s mora, a primorski ugođaj upotpunit će se i glazbom. S maritimnom baštinom mali i veliki Riječani moći se upoznati i na danima otvorenih vrata Pomorskog fakulteta, Pomorske škole Bakar, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Muzeja grada Rijeke i Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, kao i izložbu fundusa knjiga pomorske tematike u antikvarijatu.

Festival Fiumare

Iskorak Kvarnerskog festivala mora očituje se i u objedinjavanju cijelog niza manifestacija na raznim lokacijama Kvarnera pod zajedničkim nazivnikom Smotre i regate tradicijskih barki na jedra u Rijeci, Lovranu, Iki, Mošćeničkoj Dragi, Krku, Malinskoj, Cresu, Martinšćici, Crikvenici, Selcu, Nerezinama. Najveća manifestacija, centralni događaj je FIUMARE u Rijeci. Ovime Kvarnerski festival mora širi svoju misiju na cijeli prostor Primorsko-goranske županije, traje od proljeća do jeseni i pruža priliku brojnim posjetiteljima i turistima da sudjeluju na jednoj ili više manifestacija.

Nositelj organizacije je Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre – Tradicijska jedra Kvarnera i Istre, a suorganizatori su Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Kvarnera i Lučka uprava Rijeka.

Pogledajte cjelokupni program 10. Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2022.

Više na Facebook stranici Festivala Fiumare.