U ponedjeljak, 6. studenog, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, održala se prezentacija

Na prezentaciji
Školice zdrave prehrane, što se u ponedjeljak, 6. studenog 2017., održala u
Gradskoj vijećnici prisustvovali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel,
pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj te voditeljica
Odsjeka za unapređenje prehrane Zdravstveno-ekološkog odjela Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
koja je govorila o rezultatima primjene pravilne prehrane u osnovnim školama te
aktivnostima u ovoj školskoj godini.

Program Školice zdrave prehrane podrazumijeva da se pod
istim uvjetima u sve osnovne škole uvode tipski jelovnici koje radi Nastavni
zavod za javno zdravstvo.

Također, u sklopu programa educirani su nastavnici razredne
nastave, nastavnici 5. razreda, učitelji prirode i biologije, tjelesne i zdravstvene
kulture te kuharsko osoblje, a kako bi se kontinuirano i na pravilan način
educirali učenici, roditelji i šira zajednica, pokrenut je web portal Školica prehrane.

Grad Rijeka
program je uveo po uzoru na vrtićki program zdrave prehrane, koji se u Rijeci
uspješno provodi već više od 30 godina.