Gradski projekt „Školica zdrave prehrane“ do kraja svibnja uvodi se u sve riječke osnovke, a za potrebe provedbe ovog programa napravljen je i internetski portal koji pruža korisne informacije o važnosti zdrave prehrane i usvajanja zdravih prehrambenih navika.

Po uzoru na program zdrave prehrane u vrtićima, Grad Rijeka je prošle godine započeo s uvođenjem zdravih obroka i u osnovne škole i to kroz organiziranu školsku prehranu. Na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj i voditeljica Odsjeka za unaprjeđenje prehrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sandra Pavičić Žeželj govorili su o rezultatima provođenja programa zdrave prehrane i predstavili projekt „Školica zdrave prehrane“ u sklopu kojega se u osnovnim školama provodi edukacija o važnosti usvajanja zdravih prehrambenih navika.

„Od prošle godine program zdrave prehrane uveden je u 15
osnovnih škola, a od polovice ove godine provodit će se i u preostalih osam
škola kojima je Grad Rijeka osnivač. U provođenju ovoga programa, na čije
uvođenje su nas potakli zabrinjavajući pokazatelji o pretilosti u djece mlađe
dobi, važnu ulogu ima Nastavni zavod za javno zdravstvo koji priprema jelovnike
i za vrtićku djecu i za školarce, kontrolira obroke koji se pripremaju te
provodi edukaciju“, kazao je gradonačelnik Obersnel. Osim što su uvedeni tipski
jelovnici, nastavio je Obersnel, važan su dio programa zdravstveno-edukativni
sadržaji putem predavanja i radionica u koje su uključena djeca, roditelji i
nastavnici .

Gradonačelnik je uvjeren da će program utjecati na
poboljšanje kvalitete prehrane i usvajanje zdravih prehrambenih navika pa će
djeca sve manje posezati za proizvodima koji im se nude u prodaji u neposrednoj
blizini škole, a koji ne spadaju u zdravu hranu. „Grad Rijeka sudjeluje u
financiranju zdrave prehrane, za edukaciju učenika i učitelja u Proračunu je
planirano 55 tisuća kuna, a učenicima čije su obitelji korisnici gradskog
Socijalnog programa omogućena je besplatna prehrana kao i djeci u produženom i
cjelodnevnom boravku. Za podmirenje tih troškova u školskoj godini 2016./2017.
Grad je osigurao 3,65 milijuna kuna“, rekao je gradonačelnik.

Gradski projekt „Školica zdrave prehrane“ do kraja svibnja uvodi se u sve riječke osnovke, a za potrebe provedbe ovog programa napravljen je i internetski portal koji pruža korisne informacije o važnosti zdrave prehrane i usvajanja zdravih prehrambenih navika.Govoreći o programu zdrave prehrane u osnovnim školama,
pročelnica Sanda Sušanj istaknula je kako se njegova kvaliteta ogleda ne samo
kroz konzumiranje zdravih obroka nego i kroz edukaciju i osviještenost o tome
koliko su pravilna prehrana i stjecanje zdravih prehrambenih navika u dječjoj
dobi važni za zdravlje i sprečavanje kroničnih bolesti u odrasloj dobi.

U sklopu programa trenutno se provode edukacije djelatnika
riječkih škola te radionice s učenicima. Do kraja 2016. godine Program je
proveden u 15 osnovnih škola i obuhvatio je 508 učenika u 26 razrednih
odjeljenja, a u preostalih osam škola, u kojima će program krenuti do kraja
svibnja, bit će obuhvaćeno 518 učenika u 25 razrednih odjeljenja.

Za potrebe provedbe “Školice zdrave prehrane”  nastao je i
internetski portal Školica zdrave prehrane
, čija je izrada sadržaja
povjerena stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dok je stranicu
izradio i dizajnirao Goran Grudić iz Službe za medije u Gradu Rijeci.

– Portal Školica zdrave prehrane namijenjen je djeci,
njihovim roditeljima i nastavnicima te svima koji žele naučiti i proširiti
znanje o hrani, prehrani i zdravlju – rekla je Sandra Pavičić Žeželj
predstavljajući novi portal. Edukativni i zabavni materijal na stranici
doprinosi lakšem i boljem razumijevanju važnosti unaprjeđenja prehrane i
zdravlja, a portal omogućuje komunikaciju među korisnicima .