U sklopu energetske obnove zgrade Osnovne škole Nikola Tesla,
koja je izgrađena 1934. godine, zamijenjena je kompletna vanjska stolarija,
postavljena je toplinska izolacija potkrovlja i dvaju ravnih krovova te je
obnovljena fasada. Kako je zgrada dio zaštićene kulturne cjeline, energetska
obnova regulirana je zahtjevima Konzervatorskog odjela u Rijeci. Projektirane
uštede iznose 47% u potrošnji energije.

Grad Rijeka kao osnivač OŠ „Nikola Tesla“ za energetsku je
obnovu osigurao 3,4 milijuna kuna, dok je iz Europskog fonda za regionalni
razvoj te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojeno
nepovratnih 3,7 milijuna kuna.

Radove su danas predstavili gradonačelnik Rijeke
Vojko Obersnel, državna tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja Katica Prpić, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost Ljubomir Majdandžić, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje
imovinom Grada Rijeke Vladimir Benac i ravnateljica OŠ Nikola Tesla Tatjana
Bandera Mrakovčić.