Povijest je već pokazala da ilegalni i nestručno obavljeni pobačaji, osim brojnih posljedica po zdravlje žene, rezultiraju njihovom visokom smrtnošću. Ženama je stoga zakonom zajamčeno pravo da same odaberu hoće li i kada postati majke, koliko će djece imati i što će raditi sa svojim tijelom. Danas je to ljudsko pravo ponovno pod napadom.

Sugovornici na ovu temu su dr. sc. Herman Haller, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničkog boliničkog centra Rijeka, dr. sc. Karin Kuljanić, psihologinja Klinike za ginekologiju te Iva Davorija, aktivistkinja udruge PaRiter. Pristupaju problemu iz tri različite stručne perspektive (medicinske, kliničko-psihološke te sociološke), ističući važnost zaštite zdravlja i kvalitete života žena koje, neovisno o razlozima, posežu za prekidom neželjene trudnoće.