Za provedbu Socijalnog programa, kojim se osigurava viši standard socijalne zaštite od državnog prosjeka, iz gradskog proračuna i drugih izvora uloženo je 24,5 milijuna kuna. Tim sredstvima socijalno ugroženim građanima Rijeke osiguravaju se ne samo pomoći koje jamči zakon, već većina korisnika Socijalnog programa ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Hrvatskoj.

Izvještavajući na gradonačelnikovom kolegiju o provedbi
mjera namijenjenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke u 2018. godini,
pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković istaknula je
kako su proširenjem prava, nove skupine korisnika, poput jednoroditeljskih
obitelji, starijih osoba bez osobnog prihoda, nezaposlenih osoba te djece s
teškoćama u razvoju koja ostvaruju pravo na ranu intervenciju po prvi puta
dobile priliku ostvariti socijalnu pomoć, budući da su od 2017. godine
korisnicima dostupna ukupno 22 oblika pomoći. Pri tome je najveći broj prava
dostupan korisnicima zajamčene minimalne naknade (17 različitih pomoći),
građanima s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda (13 različitih pomoći),
građanima koji zbog bolesti ili invaliditeta ostvaruju različita prava pri Centru
za socijalnu skrb Rijeka (12 pomoći), jednoroditeljskim kućanstvima (9 pomoći),
te stradalnicima rata (7 pomoći). Ostalim kategorijama korisnika dostupne su od
jedne do najviše tri pomoći.

Socijalnim je mjerama iz proračuna Grada Rijeke zaštićeno
7.878 korisnika, koji su koristili 15.462 prava na različite oblike pomoći, što
znači da je svaki korisnik ostvario prosječno dva prava. Najviše je korisnika
ostvarilo pravo na naknadu troškova javnog gradskog prijevoza (3.215
korisnika), potom subvenciju troškova vode, odvodnje te odvoza komunalnog
otpada (oko 1.430 korisnika) te naknadu troškova marende učenika osnovne škole
(1.353 korisnika). S obzirom na to da protekle godine donesena odluka o
povećanje cenzusu prihoda za ostvarivanje prava na poklon-bon za školske knjige
za osnovne škole za 75%, protekle je godine porastao i broj korisnika ove vrste
pomoći.

Unatoč povećanju prava, zabilježen pad broja korisnika
riječkog Socijalnog programa

Naknade troškova stanovanja, korištenja određenih socijalnih
i drugih usluga te novčane pomoći i poklon-bonovi građanima osiguravaju se
dijelom iz sredstava gradskih komunalnih društava Čistoća, Energo, Vodovod i
kanalizacija i Kozala (odvoz komunalnog otpada, plin, 50% troškova centralnoga
grijanja, voda i odvodnja, pogrebni troškovi), županijskog proračuna (drva) te
najvećim dijelom iz gradskog proračuna (svi ostali oblici pomoći).

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi
protekle godine utrošeno je 1.450.476,74 kuna na teret proračuna gradskih
komunalnih društava, 599.450,00 kuna iz županijskog proračuna, te 22.492.398,75
kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih
građana utrošeno 24.542.325,49 kuna, odnosno 3.115,30 kuna po korisniku
godišnje. Pored sredstava koja se izdvajaju za provedbu Socijalnog programa,
Grad Rijeka izdvaja dodatna sredstva za socijalne usluge koje nude razne
institucije i udruge.

„Unatoč povećanju cenzusa za poklon-bonove za školske
knjige, broj ostvarenih prava u odnosu na prethodnu godinu smanjen je za oko
8%, broj korisnika također je manji za oko 8%, dok su ukupna utrošena sredstva
za socijalne mjere posljedično smanjena u odnosu na prethodnu godinu za oko 4%.
Treba svakako naglasiti da do smanjenja broja korisnika i broja ostvarenih
prava nije došlo zbog smanjenja osiguranih proračunskih sredstava, već da
razloge te pojave tek treba detaljnije ustanoviti, iako se može zaključiti da
je došlo do smanjenja broja nezaposlenih, ali i određenog odljeva stanovnika“,
kazala je pročelnica Mušković.