Ukrasi potkrovlja
Foto: duskom

Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar izvijestio je o rekordnom broju ovogodišnjih prijava, ukupno 29, a prioritete imaju zgrade na adresama Tizianova 9, Dolac 8, Dolac 3, P.R.Vitezovića 6, Omladinska 1, Strossmayerova 26, Adamićeva 16, Šet. V. Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, a, 5, Slaviše V. Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Tizianova 1, Šet. I.G. Kovačiča 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24, Stube M. Remsa 13a, Adamićeva 10, Janeza Trdine 7.

Odjel gradske uprave za kulturu s vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina s Liste prioriteta sklopit će Ugovore o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova, u kojem će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.

Izražavajući zadovoljstvo što su vlasnici stanova u ovim zgradama prepoznali mogućnosti ovoga programa, gradonačelnik je kazao da Grad u sanaciji pročelja ovih zgrada sudjeluje po dvije osnove. Radovi se sufinanciraju sredstvima spomeničke rente, a u proteklih pet godina u tu je svrhu utrošeno oko 9 milijuna kuna. Iduće dvije godine fasade će biti obnavljane sa 12,5 milijuna kuna od spomeničke rente. Pored navedenog, grad u obnovi pročelja zgrada sudjeluje i u zgradama u kojima je vlasnik stanova, proporcionalno vlasničkom udjelu.

Obersnel je naglasio da će u idućih 4-5 godina u potpunosti biti obnovljene fasade u užem centru grada.