U školskoj 2017./2018. godini Grad Rijeka će za šire javne potrebe u osnovnom školstvu, odnosno programe koji obogaćuju redovni školski program, poput programa zavičajne nastave Moja Rijeka, građanskog odgoja i obrazovanja ili pak ranog učenja informatike, izdvojiti 1,36 milijuna kuna, omogućujući na taj način učenicima stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Program širih javnih potreba predstavila je na
gradonačelnikovom kolegiju pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj,
podsjećajući kako Grad Rijeka već dulji niz godina financira dodatne programe u
osnovnim školama, poput ranog učenja informatike, programa za darovite učenike
“E-matematička učionica“ i LIADO, školske prehranu za devet učenika s teškoćama
Centra za odgoj i obrazovanje, kao i nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj
waldorfskoj školi.

Građanski odgoj i obrazovanje dobro prihvaćen

Godine 2012. uveden je program zavičajne nastave „Moja
Rijeka“, koji se danas provodi u 22 osnovne škole, a u istom broju škola ove će
se godine provoditi i program građanskog odgoja i obrazovanja.

Uvedena eksperimentalno protekle školske godine, nastava
građanskog odgoja i obrazovanja odlično je prihvaćena od učenika, jer je njih
čak 96,1 posto bilo jako zadovoljno temama koje su obrađivali, posebice
metodama i oblicima rada.

Troškovi produženog boravka i cjelodnevne
nastave

Na kolegiju je također odlučeno da će Grad Rijeka s
32.500,00 kuna poduprijeti nastavak provođenja projekta „Školsko poslijepodne
samo za mene“, namijenjenog učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka
poteškoća u ponašanju Osnovne škole Nikola Tesla.

U školskoj 2017./2018. godini u 25 škola u Gradu Rijeci
provodit će se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog
rada za učenike od 1. do 4. razreda. Za učenike prvih razreda program je
besplatan, a ostali plaćaju ovisno o dohotku kućanstva. Na današnjem kolegiju
donesena je odluka kako će Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pokrivati
troškove programa za djecu od 2. do 4. razreda slabijeg materijalnog statusa.
To će pravo ostvariti roditelji učenika koji ostvaruju
pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku
učenika osnovnih škola, za što će Grad Rijeka osigurati 350 tisuća kuna.

Osiguravanje dodatnih pomoćnika u nastavi

Grad Rijeka će s 72.520,00 kn za dvoje učenika osnovnih
škola omogućiti pomoćnike u nastavi. Naime, pomoćnici u nastavi inače su sufinancirani
putem Europskog socijalnog fonda, no svake godine dio učenika u trenutku
natječaja za financiranje putem EU fondova nije, zbog objektivnih razloga, ne
uspije skupiti potpunu dokumentaciju.

Prihvaćeno je pokroviteljstvom nad obilježavanjem Svjetskog
dana učitelja, 6. sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci te je
predstavljen program Dječjeg tjedna. Imenovana su nova povjerenstva koja
provode ocjenjivanje kandidata za gradske stipendije.