Župan Zlatko Komadina

Na konfernciji
su bili županov zamjenik Vidoje Vujić i pročelnik upravnog odjela za
zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Ivo Afrić.

Lječilišni centar, osnivač kojega je županija, a ujedno i
vlasnik zemljišta od 12.500 četvornih metara na Lošinju, zamišljen je
kao medicinsko-turistički projekt javno-privatnog partnerstva, objasnio
je Afrić.

“Nakon dugo godina stagnacije tog kompleksa počelo se tražiti
rješenje za njegovo oživljenje – izradili smo projekt lječilišnog
turizma, urbanizma i vlasništva. Javni sektor nema 15 milijuna eura za
pokretanje projekta pa se traži mogući ulagač koji bi zadržao namjenu –
trećina bi otpala na lječilišni dio, a ostatak na rehabilitacijsko
liječenje”, kazao je Afrić.

Zamjenik župana Vujić osvrnuo se na kapitalni projekt obnove
kaštela Zrinski u Brodu na Kupi i postavljanje stalne izložbe šumarstva,
lova i ribolova, za što su županija i grad Delnice zajednički izdvojili
4,5 milijuna kuna.

Troškovi su povećani za 370 tisuća kuna zbog izdataka koje
zahtijeva zavod za zaštitu spomenika kulture. Upravljanje čitavim
objektom, kad se otvori polovicom 2011., bit će povjereno goranskom
športskom centru “Runolistu”. Stalni postav izložbe tvorit će tri
tematske cjeline – šume, lovstvo i športski ribolov.