VIDEO

12.02.2019.

U RiHubu održana tribina i radionica uoči predsjedanja RH Europskom unijom 2020.

Autor: Sanja Kapidžić

U organizaciji Deska Kreativne Europe – Ured KULTURA s partnerima Uredom za udruge Vlade RH, platformom CROSOL i Rijekom 2020-Europskom prijestolnicom kulture, danas su se u RiHubu održale tribina i radionica “Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što predsjedanje donosi građanima Hrvatske?“

Desk Kreativne Europe – Ured KULTURA s partnerima Uredom za udruge Vlade RH, platformom CROSOL i Rijekom 2020-Europskom prijestolnicom kulture organizirao je tribinu i radionicu “Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što predsjedanje donosi građanima Hrvatske?“ Tribina i radionica održale su se u utorak 12. veljače, u prostoru novog kulturnog centra RiHub u Rijeci.

Cilj tribine i radionice bio je potaknuti građane na raspravu i promišljanje o prioritetima i porukama kojima će se Republika Hrvatska prezentirati za vrijeme predsjedanja Vijećem Europske unije i statusa Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, oboje s početkom siječnju 2020. godine.

Desk Kreativne Europe – Ured KULTURA s partnerima Uredom za udruge Vlade RH, platformom CROSOL i Rijekom 2020-Europskom prijestolnicom kulture organizirao je tribinu i radionicu “Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što predsjedanje donosi građanima Hrvatske?“ Tribina i radionica održale su se u utorak 12. veljače, u prostoru novog kulturnog centra RiHub u Rijeci.

Irena Kregar Šegota iz RIJEKA 2020 održala je uvodno predavanje o programu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a u drugom dijelu tribine o predsjedanju RH Vijećem Europe 2020. godine govorile su Željka Babić i Dubravka Kobaš Lučić načelnice sektora COREPER I i COREPER II Uprave za Europu iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Marina Škrabalo, članica Europskog gospodarsko socijalnog odbora.

Nakon tribine, održane su dvije radionice o financiranju projekata, Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativne Europe-potprograma Kultura, uputila je zainteresirane građane u detalje o prioritetima programa te načinima prijave kulturnih projekata na fond Kreativna Europa, a o programu Europa za građane i financiranju vezanom za Predsjedanje RH EU, građanima su govorile Maja Tomičić i Željka Markulin iz Kontakt točke programa Europa za građane pri Uredu za udruge Vlade RH.

Više u prilogu.