Četvrti put zaredom na dnevnom redu Gradskog vijeća našle su se izmjene i dopune Odluke o grobljima, prema čijem prijedlogu se ubuduće više ne bi plaćala naknada za neograničeno korištenje grobnog mjesta, u slučaju da se radi o nastavku korištenja grobnog mjesta nakon isteka 30-godišnjeg ugovora sukladno do 1998. godine važećem zakonu.

I dok je u studenom sam predlagač, nezavisni vijećnik Josip Kukuljan, sam povukao prijedlog
odluke, na protekle dvije sjednice vijećnici su raspravljali o ovoj odluci, ali
odluka niti jednom nije dobila dovoljan broj glasova vijećnika, s time da je na
protekloj sjednici broj glasova za i protiv bio 18 : 18. Niti na jučerašnjoj
sjednici odluka nije dobila dovoljan broj glasova vijećnika, budući da je za
izmjene odluke glasovalo 18 vijećnika (Akcija mladih, Lista za Rijeku, Živi
zid, Most, HDZ te nezavisni vijećnici Josip Kukuljan i Marinko Koljanin), a
protiv isto 18 vijećnika (SDP, PGS, HSU, IDS, Laburisti, SDSS i HNS), dok je
vijećnik Hrvoje Burić (Bura) kod
glasovanja bio suzdržan, glasujući različito nego na prošloj sjednici, kada je
bio za izmjene odluke.

Pojašnjavajući promjenu stava, vijećnik Burić je istaknuo
kako je njegova podrška na protekloj sjednici bila uvjetna, odnosno složio se
da će podržati odluku ukoliko se nedostaci u prijedlogu, koji bi doveli do
diskriminacije dijela građana, izmjene. No, kako se na sjednici već četvrti put
zaredom našao isti tekst prijedloga odluke, vijećnik Burić je odlučio uskratiti
podršku izmjenama Odluke o grobljima.

Vijećnik SDP-a Vojko
Braut
istaknuo je kako neodgovorno četiri puta na dnevni red sjednice
stavljati istu odluku, te je pozvao vijećnika Kukuljana da sam povuče prijedlog
ili da se barem više konzultira s građanima, smatrajući upitnim tvrdnju
predlagača da se velik broj građana slaže s izmjenama odluke.

Upozoravajući na posljedice donošenja ovako predložene
odluke, vijećnici kluba SDP-Laburisti-SDSS i kluba IDS-a istaknuli su kako će
doći do smanjenja prihoda Komunalnog društva Kozala, što će smanjiti kvalitetu
usluge, standard uređenosti grobalja te dovesti do otkaza u KD Kozala, a u
neravnopravan položaj dovesti gotovo 9 tisuća građana koji su u proteklih
godina već platili tu naknadu.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
istaknuo je kako je prijedlog odluke neodrživ i bitno bi narušio funkcioniranje
KD Kozala, pogotovo u trenutku kad se prijedlogom novog Zakona o komunalnom
gospodarstvu planira izdvajanje svih komercijalnih usluga iz komunalnih
društava, čime će komunalno društvo ostati bez značajnog dijela prihoda.

Vijećnik Oskar
Skerbec
(IDS) ujedno je podsjetio kako je jedna od dodatnih obaveza KD
Kozala, prema novom zakonu, osigurati dodatno uređenje grobnih mjesta za
branitelje, za što će se u 2018. godini izdvojiti oko 2 milijuna kuna.
Vijećnica Ivona Milinović (HDZ)
ocijenila je perfidnim spominjanje branitelja u ovom kontekstu, budući da se
donošenjem izmjena Odluke o grobljima ne bi ugrozio projekt uređenja Aleje
branitelja, na što je vijećnik Vojko
Braut
(SDP) kazao kako je izgradnja grobnih mjesta za branitelje samo jedna
obveza KD Kozala, koju je nametnula središnja vlast, pritom ne osiguravajući
gradovima i općinama decentralizirana sredstva za njihovo pokriće.

Vijećnik HNS-a Sandro
Vizler
upitao je predlagače odluke mogu li jamčiti da se donošenjem odluke
neće povisiti troškovi usluga, uključujući i onim građanima koji su do sada
naknadu platili, dok su vijećnici Mosta i HDZ-a istaknuli kako onda ne bi
trebalo donositi ni izmjene zakona o PDV-u ili odluke o komunalnoj naknadi,
budući da i mijenjanje tih naknada može dio građana dovesti u neravnopravan
položaj. Vijećnica Petra Karanikić
(SDP) upitala je zar bi Gradskom vijeću trebao biti cilj ugrožavanje poslovanja
vlastitog komunalnog društva, dok je vijećnik Zvonimir Peranić (MOST) postavio pitanje odakle će se namaknuti
sredstva kad jednom i ostatak od 5 tisuća građana plati naknadu. Vijećnici Danko Švorinić (Lista za Rijeku) i Ivona Milinović (HDZ) upozorili su kako
cilj ove odluke nije smanjiti standard pružanja usluge, već potaknuti na
racionalnije upravljanje komunalnim društvom.