Groblje Kozala

Vijećnik Vojko Braut istaknuo je kako klub
SDP-Laburisti-SDSS neće podržati prijedlog smatrajući da bi se donošenjem ove
odluke u neravnopravan položaj dovelo dvije trećine građana, koji su već
platiti naknadu nakon 30-godišnjeg zakupa, ali i zbog činjenice da bi ukidanje
ove naknade, dovelo u pitanje funkcioniranje KD Kozala, koje po ovoj stavci
godišnje uprihodi prosječno 1,5 milijuna kuna. U pitanje bi bilo dovedeno 15-ak
radnih mjesta te bi došlo do smanjivanja standarda održavanja grobalja ili pak
do povećanja cijene usluga. Vijećnica Ivona Milinović (HDZ) kazala je, kako se,
razmišljajući na taj način, nikad ne bi donijela niti jedna promjena, pa
primjerice Vlada nikad ne bi donijela odluku o smanjivanju poreza, jer je to
nepravedno prema onima koji su prema ranijem zakonu platili veći porez.

Vijećnica Ana Trošelj (PGS) istaknula je, kako
pregledavajući odluke o grobljima drugih jedinica lokalne samouprave, nije
naišla niti na jedan grad ili općinu, gdje se ta naknada ne plaća, na što je
vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo kako su sve odluke slične,
no niti jedna druga jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj ne provodi odredbu
o plaćanju te naknade.

Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako se ne može reći da
se radi o plaćanju iste usluge dva puta, već o tome da se plaća ugovorna obveza
koje su potpisale dvije stranke – komunalno društvo i korisnik grobnog mjesta.

U periodu od 2000. do 2017. godine ukupno je isteklo 11.479
ugovora o korištenju, od čega je 8.888 ili 77% odlučilo nastaviti koristiti
grobno mjesto na neodređeno vrijeme. U tom periodu uprihođeno je 20 milijuna
kuna bez PDV-a. U periodu od 2017. godine do 2029. godine ističe još 6.818
ugovora. Uz pretpostavku da se u 77% slučajeva korisnici odlučuju na korištenje
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, nedostajući prihod KD Kozala bi iznosio
18 milijuna kuna.

Kalendar događanja