Oni će biti zaduženi za različite prostore i različite segmente programa koji će se u tim prostorima odvijati, a u razgovoru s nama najavljuju nove i drugačije sadržaje.

Grad Rijeka odlučio je Palach, Filodrammaticu i Marganovo ustupiti na korištenje predstavnicima nezavisne kulturne scene, bez naknade, uz pokrivanje režijskih troškova. U tu svrhu raspisan je i natječaj na koji su pristigle tek dvije prijave, a ona koja je uvjete natječaja zadovoljila bila je
prijava Molekule.

Što će to značiti za riječku kulturnu scenu, pokušali smo saznati iz razgovora s predstavnicima nekih od udruga.