Savez udruga Molekula donosi više suvremene kulture u centar grada

Grad Rijeka odlučio je Palach, Filodrammaticu i Marganovo
ustupiti na korištenje predstavnicima nezavisne kulturne scene, bez naknade, uz
pokrivanje režijskih troškova. U tu svrhu raspisan je i natječaj na koji su
pristigle tek dvije prijave, a ona koja je uvjete natječaja zadovoljila bila je
prijava Molekule.

Što će to značiti za riječku kulturnu scenu, pokušali smo
saznati iz razgovora s predstavnicima nekih od udruga.