Javnozdravstvena akcija na Korzu velika je završnica višednevne manifestacije „Dani javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“, koju NZZJZ PGŽ-a organizira u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom, Domom zdravlja PGŽ i drugim partnerima. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“.

U zabavnom dijelu programa nastupio je bend studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci „Dijagnoza“ i Društvo sportske rekreacije Zumba Rijeka.

Kalendar događanja