Od sredine studenog na javnoj raspravi bit će Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo, odnosno prostora u blizini raskrižja Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice, gdje privatni investitor planira izgraditi stambene, poslovne i trgovačke sadržaje.
Maketa poslovno-trgovačkog objekta na Krnjevu

Kako je istaknuo pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, u izradu urbanističkog plana
uređenja krenulo se upravo na prijedlog privatnog investitora, tvrtke Arturus
Verona iz Zagreba. Najveći dio obuhvata plana, koji se odnosi na površinu od
3,2 ha zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a, te cestovni
priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata koristi
Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu, na istočnom
dijelu uređuju se vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta
smještene su tri privatne kuće.

Prema predloženom planu, na tom prostoru trebao bi se
izgraditi poslovno-stambeni sklop, odnosno trgovački centar i stambeni objekti,
a velik dio prostora obuhvatit će 
uređene javne zelene površine, od čega će park zauzimati 3.100 m2.
Unatoč planiranim zgradama, pogled na Riječki zaljev s glavne prometnice će se
sačuvati. Također, planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih obiteljskih
kuća, osigurava uklapanje postaje buduće brze gradske željeznice, ali i
dovoljan broj parkirno-garažnih mjesta.

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela područja Krnjevo
trajat će od 13. studenog do 12. prosinca, a javno izlaganje će se održati u
četvrtak, 23. studenoga u 18 sati u Mjesnom odboru Sv. Nikola, Zametska 6.