Janaf terminal Omisalj

Podloga za javnu raspravu je Studija utjecaja na okoliš u kojoj su na skoro 600 stranica iscrpno obrađeni mogući
utjecaji plutajućeg LNG terminala
na sve sastavnice okoliša s predloženim
mjerama zaštite. Odluku o upućivanju Studije je na javnu raspravu donijelo je
stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u čijem radu aktivno sudjeluju predstavnici općine Omišalj i Primorsko-goranske
županije.

Javna rasprava sastavni je dio postupka procjene utjecaja na
okoliš koji se u Hrvatskoj provodi za sve objekte za koje postoji obaveza
provođenja ove procedure. U Europskoj uniji se procjena utjecaja na okoliš
provodi skoro 30 godina i ima za cilj osigurati sve podloge za što kvalitetnije
donošenje odluka u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

„Kako plutajući LNG terminal ima specifičnosti o kojima do
sad nije bilo riječi u Hrvatskoj, pozivam sve zainteresirane da se uključe u
javnu raspravu. Želimo pružiti odgovor na sva pitanja koja zanimaju i brinu
lokalnu zajednicu, i što je najvažnije, stvoriti preduvjete za realna i zadovoljavajuća rješenja“, kaže Goran Frančić, direktor LNG Hrvatska.

Tijekom javne rasprave, Studiju utjecaja na okoliš moći će
se pregledati u Velikoj vijećnici Općine Omišalj, na adresi Prikešte 13, radnim
danom od 9 do 16 sati te u Informativnom centru Grada Rijeke – RI INFO, Korzo
18 b, radnim danom od 8 do 10 i od 14 do 16 sati.

Središnji događaj javne rasprave je javno izlaganje o
Studiji utjecaja koje će se održati 15. studenoga 2017. godine, u sportskoj
dvorani Osnovne škole Omišalj u Omišlju, na adresi Baječ 8, s početkom u 17
sati.

Građani koji neće moći prisustvovati javnom izlaganju, a
žele dati svoje komentare, mogu ih upisati u knjige primjedbi na mjestima
javnog uvida ili ih u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s
naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-adresu:
jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko
i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, a oni koji ne
budu dostavljeni u roku neće se moći uzeti u obzir u pripremi izvještaja o
javnoj raspravi.