Gradski toranj, Gradska ura,

Izmjenama
 i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
također se povećavaju sredstva potrebna za realizaciju Programa s planiranih
86.919.000,00 kn na 88.737.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 1.818.000,00
kn ili 2,1%. Riječ je najvećim dijelom o povećanju sredstava za održavanje
zelenih površina, dječjih igrališta i fontana, postavljanju antistres podloge
na dječjim igralištima i nabavku novih klupa i dječjih sprava.
 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog
područja Rujevica

Kako je na kolegiju izvijestio pročelnik Srđan Škunca, sportsko područje
Rujevica namijenjeno je izgradnji kapitalnih sportskih građevina, ponajprije
stadiona i centralne sportske dvorane, kao i pratećih sportskih i drugih
sadržaja. Površina obuhvata Plana iznosi 23,00 ha, od čega se 17 ha odnosi
na sportske sadržaje, od čega je 8 ha već izvedeno, dok se 5 ha odnosi na
utvrđene trase prometnica i 1,2 ha na zelene površine. Izrada prostornog
plana pokrenuta je na inicijativu privatnih investitora, tvrtke Stadion
Kantrida d.o.o. Rijeka, koja je na proširenom području postojećih nogometnih
terena na Rujevici planirala graditi nogometni kamp Nogometnog kluba Rijeka.
Ovim Planom omogućuje se daljnja cjelovita urbanizacija raspoloživog prostora
specifičnim namjenama, što će biti moguće izgradnjom planirane prometnice za
koju je već pokrenuta izrada projekta.

Kalendar događanja