Tjedan upoznavanja groblja Europe u Rijeci obilježava se u sklopu manifestacije „Week of Discovering European Cemeteries“ s ciljem promocije groblja kao dijela baštine humanosti čovječanstva, podizanja svijesti o važnosti monumentalnih groblja, njihovih urbanističkih rješenja, arhitektonskih i umjetničkih spomenika, socioloških i povijesnih činjenica vezanih uz nastanak i razvoj grobnih cjelina.

Ovogodišnji fokus bit će stavljen na umjetnike koji su svoje posljednje počivalište pronašli na riječkim grobljima.

KD Kozala d.o.o. manifestaciju provodi od 2015. godine te brojnim aktivnostima javnosti nastoji približiti i ukazati na baštinu kojom riječka groblja obiluju. Tjedan upoznavanja groblja Europe jedinstvena prilika da se građani upoznaju s bogatstvom, poviješću, visokim umjetničkim, kulturološkim i antopologijskim djelima koja kriju groblja.

Tanja Šušić, Daina Glavočić i Nives Torbarina

Tanja Šušić, Daina Glavočić i Nives Torbarina

Izložba i stručno vodstvo

Program započinje u ponedjeljak, 23. svibnja u 11:30 sati otvorenjem izložbe na postamentima na Korzu. Bit će izloženo 16 fotografija grobnih mjesta u kojima su sahranjeni umjetnici raznih profila koji su uvršteni i u Konzervatorske studije groblja Kozala i Trsat.  Izložbu prati i brošura koju je na hrvatskom i engleskom jeziku izdalo KD Kozala. Brošura je besplatna za građane i dostupna u KD Kozala te u Informativnom centru Grada Rijeke.

Istoga dana, u 18 sati održat će se obilazak groblja Kozala uz stručno vodstvo povjesničarke umjetnosti Daine Glavočić. Tijekom edukativne šetnje i upoznavanja s grobljem obići će se grobna mjesta umjetnika koji su sahranjeni na ovom groblju.

Obilazak groblja Trsat, također s Dainom Glavočić održat će se u srijedu, 25. svibnja također s početkom u 18 sati.

Obilasci su u potpunosti besplatni, a svi zainteresirani trebaju samo u najavljeno vrijeme doći na lokaciju.

Ove godine naglasak na umjetnicima

„Želja nam je upoznati naše sugrađane s povijesnom, arhitektonskom i umjetničkom važnosti naših groblja, a misija nam je oživjeti sjećanja na neke važne ljude koji su živjeli i djelovali i našem gradu. Svake godine se odlučimo za neku temu, a ove godine naglasak je na umjetnicima“, istaknula je Glavočić. Posljednja počivalište Giovannija Koblera, Milana Pihlera, Romola Venuccija i Božene Vilhar samo su neka koja će se obići ovom prilikom.

Riječka groblja su i dio Kulturne rute Vijeća Europe – European Cemeteries Route – Rute europskih groblja, međunarodnog projekta započetog 2010. godine. Danas je ruti priključeno 20 europskih država i više od 60 zanimljivih groblja. U Hrvatskoj članovi rute su groblja u Zagrebu, Varaždinu, Karlovcu, Dubrovniku i Rijeci.

Mobilna aplikacija za kulturnu turu

Prema riječima direktorice KD Kozala Nives Torbarine na međunarodnom Sajmu turizma Place2Go održanom u travnju u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, po prvi put su sudjelovale kulturne rute Vijeća Europe zastupljene u Hrvatskoj. Bila je to prilika za zajedničko predstavljanje 12 kulturnih ruta, a između ostalih i Rute europskih groblja. „Intencija je da se i kulturne ture po grobljima koja su na neki način i svojevrstan povijesni pregled nekog grada uvrste u turističku ponudu, da se gostima promovira i taj sadržaj“, rekla je Torbarina. Dodala je i kako je građanima koji samostalno žele obići groblja i upoznati se s njihovim posebnostima na raspolaganju i mobilna aplikacija ARtour koja je povezana s projektom Put europskih groblja i koja sadrži vodiče po riječkim grobljima Kozala, Trsat i Drenova.

Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na ovim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja grobnica i grobova eminentnih arhitekata i kipara kao i veliki broj grobova osoba značajnih za riječku, hrvatsku i europsku povijest.

KD Kozala d.o.o. s grobljima Kozala i Trsat od 2004. godine je član Udruženja ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe. Riječ je o udruženje značajnih groblja Europe koje danas okuplja predstavnike iz 27 europskih država i 186 značajnih groblja, a okuplja povjesničare umjetnosti, upravljače groblja, volontere i sve koji su zainteresirani održavanje i uređenje te mogu ukazati na značaj koja groblja imaju.

Misija udruženja je promicanje i podizanje svijesti o važnosti i vrijednosti značajnih europskih groblja kao jednoga od temelja kulturne baštine, povijesti i umjetnosti. Aktivnosti udruženja baziraju se na brizi o grobljima povijesne i umjetničke vrijednosti, razmjeni iskustava i izazova s kojima sve struka susreće, kao i ukazivanju na njihov turistički potencijal.

Briga i očuvanje groblja na Kozali i Trsatu

Prilikom najave programa ovogodišnje manifestacije stručna suradnica za odnose s javnošću KD Kozala Tanja Šušić, istaknula je kako Grad Rijeka od 2016. godine sufinancira obnove grobnih mjesta te je do danas sufinancirao je obnovu 21 grobnog mjesta kako bi se povećala spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline groblja, ali i pridonijelo podizanju svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Osim Programa sufinanciranja obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, Grad Rijeka iz Plana raspodjele sredstava spomeničke rente od 2005. godine sufinancira i program Zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat kojim se kontinuirano sufinancira provedba zaštitnih radova na očuvanju spomeničke baštine ovih groblja, a koje provodi KD Kozala. Godišnje se ulaže cca 50.000,00 kuna u radove na čišćenju, uklanjanju korova i raslinja sa spomenika i u neposrednoj blizini najreprezentativnijih grobnica kao što su mauzoleji Whitehead, Gorup, Manasteriotti, Kopajtić – Battagliarini i drugih.