Upravljanje kulturnim dobrom traži mudrost, hrabrost i poduzetnost, jer novac utrošen u baštinu ima višestruki pozitivni efekt – zapošljava, podiže vrijednosti imovine i posljedično razvija turizam. Dio je to zaključaka s dvodnevne radionice „Forget Heritage“ koja je u četvrtak, 6. rujna, započela u Delta Labu pod vodstvom dr. sc. Jadrana Antolovića, priznatog stručnjaka za očuvanje kulturne baštine.

Polaznici radionice imaju priliku doznati više o upravljanja kulturnim dobrom, razradi plana upravljanja, definiranju „proizvoda-priče“, ekonomskom vrednovanju kulturnog dobra i marketinške strategije te provođenja postupka koncesije kao dijela procesa revitalizacije. Radionica je namijenjena predstavnicima javne uprave, upraviteljima imovine kulturne i povijesne baštine, kao i predstavnicima kreativnih industrija i kulturnog sektora.

Upravljanje kulturnim dobrom traži mudrost, hrabrost i poduzetnost, jer novac utrošen u baštinu ima višestruki pozitivni efekt – zapošljava, podiže vrijednosti imovine i posljedično razvija turizam. Dio je to zaključaka s dvodnevne radionice „Forget Heritage“ koja je u četvrtak, 6. rujna, započela u Delta Labu pod vodstvom dr. sc. Jadran Antolović, priznatog stručnjaka za očuvanje kulturne baštine.Voditelj radionice dr. sc. Jadran Antolović doktorirao je na temi „Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom“, a od 2001. godine je ekspert UNESCO-a za pravna i ekonomska pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine. Predaje na nekoliko visokih učilišta, autor je dvaju udžbenika, šest knjiga te brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

Organizacijom dvodnevne radionice Rijeka se kao buduća prijestolnica kulture pridružuje obilježavanju 2018. godine kao europske godine kulturne baštine.

Dvodnevna radionica organizirana je u sklopu Transnacionalnog treninga (projekt Forget Heritage), s ciljem
promicanja rješenja za obuku, usmjerenih na korištenje napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulturnog sektora i kreativnih industrija. Naime, Forget Heritage predlaže model
upravljanja koji kombinira potencijal „starih zgrada“ i nove kreativnosti i poduzetništva utemeljenog na nasljeđu/kulturnim resursima. Forget Heritage trogodišnji je projekt sufinanciran u okviru programa INTERREG
Središnja Europa, koji je s provedbom započeo 1. lipnja 2016. godine.