Primorsko-goranska županija, logotip

Pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Gerhard Lempl rekao je da će veći dio novca biti uložen izravno u lučku infrastrukturu te za izradu projektne i tehničke dokumentacije.

Objasnio je da je riječ o raspodjeli novca iz solidarnog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava te da će se novim ulaganjima prihod od koncesija ponovno vratiti na pomorsko dobro.

Dodao je da je 2013. od osam županijskih lučkih uprava planiran ukupni prihod od 30 milijuna kuna, što je oko 15 posto više nego što je ostvareno 2012., te da se u planu smanjuje dio prihoda od donacija i potpora županije, lokalnih jedinica i ministarstava, a povećava se dio vlastitih prihoda.

Župan Komadina istaknuo je da je u regionalnoj razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije od 2011. do 2013. planirano oko 750 projekata vrijednih 858 milijuna kuna, od kojih je dio ostvaren, a dio je u provedbi.

Pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu Ljudevit Krpan rekao je da su investicijska ulaganja u županiji, uglavnom u komunalnu i drugu infrastrukturu, 2012. godine povećana za 28 posto, ali taj podatak “treba uzeti s rezervom” budući da nisu obrađeni podatci iz velikih nacionalnih tvrtaka.