Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Dodjeljuje se nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

Pravo podnošenja prijedloga imaju članovi županijske skupštine, radna tijela županijske skupštine, klubovi članova županijske skupštine, župan, zamjenici župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u PGŽ-u te pravne osobe sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji.

Prijedlozi za dodjelu nagrada zaprimaju se najkasnije do 17. siječnja 2022. godine.

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, na obrascu koji je dostupan na portalu Primorskog-goranske županije.