mi znamo kako

Što će obuhvaćati edukacija?

Kroz šest modula, razvijenih od strane stručnjaka iz
partnerskih organizacija, mladi će usvojiti osnovna znanja potrebna za
pokretanje vlastite poslovne ideje. Moduli se nastavljaju tematski jedan na drugoga
te će se znanja usvojena na jednom modulu nadograđivati i nadopunjavati na
idućem, a na kraju edukacije polaznici će biti osposobljeni za pisanje
poslovnog plana za svoju poslovnu ideju.

Prvi modul, Razvoj inovativnih rješenja i kreativnost, trajat će 10 sati, a cilj je poticanje
mladih na stvaranje inovativnih i kreativnih rješenja za izazove uočene u
lokalnoj zajednici i šire.

Radionice Poslovni plan i marketing plan trajat će 30 sati.
Tijekom ovih radionica koristiti će se i dalje razvijati ideje nastale tijekom
prvog modula, a sastojat će se od prikupljanja informacija potrebnih za razvoj
poslovnog plana, analize svih prikupljenih podataka, pisanje poslovnog plana te
razvoj marketing plana (za koji će se koristiti vizualni identitet razvijen u sklopu
radionice Izrada vizualnog identiteta). Rezultat ovog modula biti će razvijeni
poslovni i marketing planovi za poduzeća, a polaznici će moći raditi
individualno ili u paru.

Kroz 60 sati radionice Primjena osobnog računala u poslovanju sudionici će savladati ECDL module – M2 (Korištenje
računala i upravljanje datotekama), M3 (Obrada teksta – MS Word), M4 (Tablične
kalkulacije – MS Excel) i M7 (Internet i mrežne komunikacije). Program je
usklađen s potrebama u poslovanju, a temeljen je na višegodišnjem iskustvu
educiranja mladih, poduzetnika i zaposlenika jedinica lokalne i regionalne
samouprave. Cilj je ove radionice, uz prenošenje konkretnih znanja vezanih za
određene alate, podučiti mlade pravilnom korištenju računala.

Radom u CMS-u, kroz 20 sati radionice Izrada i održavanje Internet stranice, mladi će naučiti
stvoriti vlastitu stranicu i samostalno ju održavati.

Modul Izrada vizualnog identiteta trajat će 20 sati,
a u sklopu njega mladi će naučiti raditi u alatima Adobe Photoshop i InDesign.
Cilj radionice je pružiti mladima znanje korištenja alata pomoću kojih će sami
moći uređivati materijale za svoje poslovanje te kreirati svoj vizualni
identitet.

U sklopu Komunikacijsko-motivacijske
radionice
(u trajanju od 10 sati mladi će proći
kroz osnove poslovne komunikacije te motivacijske radionice. Cilj radionice je pružiti
mladima komunikacijske vještine kojima će lakše osmisliti uspješnu
samoprezentaciju te prezentaciju proizvoda i usluga njihovih udruga i poduzeća.
Kroz situacijske vježbe mladi će steći i vještine pregovaranja i ugovaranja te
pravila ponašanja u poslovnim situacijama, a posebna će se pažnja pružiti i
kulturalnim razlikama u poslovnoj komunikaciji.

Nakon što odslušaju sve module,
polaznici i polaznice će krenuti na izradu vlastitog završnog rada koji će
njihove poslovne ideje uobličiti u poslovni plan. Rad mogu izrađivati
samostalno ili u paru. Radove će zajednički ocjenjivati stručnjaci iz
partnerskih organizacija te će izabrati tri najbolja rada koja će dobiti
priliku razvijanja unutar Start-up inkubatora Grada Rijeke.

Projekt „Mi znamo kako“ bit će
namijenjen i široj javnosti. U sklopu Međunarodnog tjedna poduzetništva, od 18.
do 24. studenog 2013., održat će se forum za mlade poduzetnike i predavanja na
kojima će se predstaviti mogućnosti za mlade poduzetnike koji se nude na
lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Grad Rijeka i Regionalna razvojna
agencija Porin prezentirat će svoje programe potpore mladim poduzetnicima te
nacionalni program „Poduzetnički impuls“ i međunarodni program „Erasmus za
poduzetnike“. Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna poduzetništva i s
ciljem širenja poduzetničkog duha, na Korzu će biti postavljen i info štand.

Projekt je besplatan za sve sudionike,
a svi zainteresirani mogu ispuniti prijavnicu na internet stranici Centra
tehničke kulture Rijeka. Prijave su otvorene do 15. studenog 2013.

Projekt je financiran od strane
Ministarstva socijalne politike i mladih, a zajednički ga provode Centar
tehničke kulture Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin, Grad Rijeka i
Društvo za kibernetiku psihoterapije.