Ugovor je potpisan na rok od tri godine, a njime je definirana suradnja,
između ostalog, i o stručnoj izobrazbi nastavnog kadra i studenata te
pomoći u kreiranju nastavnih programa prilagođenih potrebama LNG
tehnologije.

U svojoj floti Pronav ima devet LNG brodova i najveća je privatna kompanija  za  prijevoz prirodnog ukapljenog plina brodovima.

Izvor: Radio Rijeka