UniRi

Što mislite, je li jeftinije vježbati uplovljavanje u luku po nemirnu moru s brodom koji, skupa s teretom, vrijedi dvije milijarde eura, uživo ili na simulatoru? Simulator je bolje, jeftinije i praktičnije rješenje, iako ovisi o kvaliteti modela kojima se služi.

Pomorski fakultet sveučilišta u Rijeci opremio je laboratorije opremom vrijednom više od pet milijuna kuna. Sada jedini u regiji imaju simulator za dinamičko pozicioniranje i visokonaponski edukacijski kabinet sa 6600 V. Osim toga nabavljeni su simulatori stroja i simulatori ukrcaja tereta, a simulator GMDSS radiostanice omogućava vježbu svih oblika komunikacije te sadrži elektroničku kartu na kojoj je moguće određivati područja plovidbe.

Navigacijski simulator najnovije generacije omogućava vježbu upravljanja s 30 modela brodova, za pravim komandnim mostom, pred ekranom koji prikazuje realističnu sliku mnoštva svjetskih luka u svim meteorološkim uvjetima. U simulatoru brodskog rashladnog sustava i rashladnih kontejnera tri najznačajnija svjetska proizvođača studenti mogu praktično doživjeti moguće kvarove.

Dekan Serđo Kos uvjeren je da se ovim ulaganjima Pomorski fakultet “… diže još jednu značajnu prečku na svjetskom pomorskom tržištu”, a profesori koji vode laboratorije redom tvrde da studenti iz njih nerado odlaze. Kud ćeš ljepše potvrde motivacije i razumijevanja onoga o čemu uče.

Izvor: Radio Rijeka