Program Učimo jačati zajednicu zamišljen je kao unapređenje odnosa građana s jedinicama gradske
uprave
te učenje i razmjena znanja o procesima jačanja zajednice kojim se angažirano građanstvo kapacitira za stvaranje kreativnog, suodgovornog, suradničkog i progresivnog društva.

Radionica je usmjerena na učenje pravednog i skladnog donošenja odluka u grupi, onog koji uključuje
perspektivu i mišljenja svih uključenih u proces, unapređujući tako krajnji ishod odlučivanja. Vještina uspješnog i inkluzivnog zajedničkog donošenja odluka primarna je u osnaživanju zajednice, osiguravanju uspješnosti projekata i stoga od posebne važnosti za sve provoditelje projekata unutar sudioničkih programa Rijeka 2020 – Europske prijestolnice kulture i šire.

Namijenjena je svima koji neposredno sudjeluju u razvoju zajednice ili se tek angažiraju u tom polju. Posebno se potiču prijavitelji projekata unutar sudioničkih programa Europske prijestolnice kulture – Civilne inicijative i Zeleni val, te članovi Vijeća građana, članovi timova programskog pravca Europske prijestolnice kulture 27 Susjedstava, prijavitelji projekata unutar Riječkog programa lokalnog
partnerstva, razne zelene grupe kao što su Grupe solidarne razmjene, Tranzicijske inicijative, nevladine organizacije, angažirani umjetnici, te svi zainteresirani aktivisti.

Radni jezik radionice je engleski jezik, ali po potrebi osiguran je i prijevod.

Radionica je besplatna, a prijave su obavezne na e-mail rihub.info@rijeka2020.eu.

Voditelj radionice Sherif Rushdy iskusan je trener iz područja osobnog i društvenog razvoja, magistar sistemske znanosti i međunarodnog razvoja s 40 godina iskustva u unaprjeđivanju rada angažiranih grupa i organizacija, te u treniranju provoditelja procesa jačanja zajednice u mnogim zemljama na sveukupno 4 kontinenta.